Showing posts with label Pengaturcaraan. Show all posts
Showing posts with label Pengaturcaraan. Show all posts

Tambah Audio pada Website

Penggunaan Asas git Dalam Pengaturcaan

Mematikan fungsi Windows Script Host

Tukar DNS IP pada Windows Dengan Skrip Batch

Penggunaan Virtualenvwrapper Untuk Pengurusan Virtualenv

Meletakkan Warna Pada Apache Log Akses menggunakan 'Tail'

.Net Ujian Pelbagai Teras CPU

Secebis Catatan PHP Backdoor Shell

My Instagram