.Net Ujian Pelbagai Teras CPU

Baru saja install Visual Studio 2012. Sebelum ni guna VS2008 boleh dikatakan jauh berbeza teknologi programming .Net nya. Bermula dari VS2010 dan keatas programming untuk multi-core CPU sudah boleh dibangunkan.


Asas programming multi-core ni tidak lah payah yang disangkakan dengan bahasa programming & framework yang moden semua benda boleh buat.

Contoh kod yang digunakan:

Sub Main()
    Dim task1 As Task
    Dim task2 As Task
    Dim task3 As Task

    task1 = Task.Factory.StartNew(AddressOf testing1)
    task2 = Task.Factory.StartNew(AddressOf testing2)
    task3 = Task.Factory.StartNew(AddressOf testing3)

    Task.WaitAll(task1, task2, task3)
End Sub
Sub testing1()
    Do
      a = a + 1
    Loop
End Sub
...

Dalam ujian ini Intel i7 Quad Core with HT digunakan. Berikut ialah hasil ujian menggunakan Task class:


Graf dari Task Manager menunjukkan kerja-kerja dari 3 function telah disebar ke CPU yang lainnya.


Peratusan proses kerja-kerja dari 3 function dummy tersebut disebarkan ke CPU lainnya. Jika dibandingkan dengan memanggil 1 function sahaja penggunaan 1 core adalah 100% (Seperti gambarajah dibawah).


0 comments:

Post a Comment

My Instagram