07 May 2016

Mematikan Aplikasi Proses Dalam Linux


Berikut ialah beberapa cara untuk mematikan proses dalam Linux. Seperti juga dalam Windows, kita boleh mematikan proses dengan hanya menggunakan Task Manager.

Pada contoh dibawah, anggap proses bernama 'htop' akan dimatikan dengan beberapa cara berikut:

  1. kill $(pgrep htop)

  1. killall -v htop

  1. pkill htop

  1. kill `ps -ef | grep htop | grep -v grep | awk ‘{print $2}`

Pastikan ia mempunyai akses root atau higher privilege untuk mematikan proses tersebut.
5 Kamil Alta: Mematikan Aplikasi Proses Dalam Linux Berikut ialah beberapa cara untuk mematikan proses dalam Linux. Seperti juga dalam Windows, kita boleh mematikan proses dengan hanya meng...

No comments:

Post a Comment

< >