29 August 2013

Ubuntu: Memeriksa Kelajuan Cakera Keras (Hard disk)

Untuk memeriksa kelajuan pusingan hard disk di Ubuntu, anda hanya perlu menggunakan arahan berikut:

sudo smartctl -i /dev/sda

[ imej dari SourceForge ]

Jika Ubuntu anda belum lagi memasang perisian ini, lakukan seperti berikut:

sudo apt-get install smartmontools

Arahan ini hanya sesuai digunakan untuk hard disk jenis cakera sahaja dan bukannya jenis Solid State Drive (SSD).

Nota:
Perkakasan ini tidak sesuai untuk memeriksa kelajuan read/write pada cakera keras atau SSD.

Rujukan:
Lokasi muat turun: http://sourceforge.net/projects/smartmontools/
5 Kamil Alta: Ubuntu: Memeriksa Kelajuan Cakera Keras (Hard disk) Untuk memeriksa kelajuan pusingan hard disk di Ubuntu, anda hanya perlu menggunakan arahan berikut: sudo smartctl -i /dev/sda [ im...

No comments:

Post a Comment

< >